Úle a rámiky pre včely
Pre chvíle pohody pre Vás a Vaše včely.....

Interaktívne pomôcky

Interaktíbne tj. vyučovacie pomôcky slúžia k prezentácii včelárstva -výstavy,predajné akcie , jarmoky , ako aj k vyučovaniu širokej ako aj odbornej verejnosti .

Ako prezentačné pomôcky v škôlkach , školách .